☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Niedziela 16.12.2018

zaawansowane

Kierownicy komórek organizacyjnych


Do podstawowych zadań, obowiązków i uprawnień wspólnych dla Z-cy Dyrektora oraz kierowników komórek organizacyjnych należy:

 1. Koordynowanie i nadzorowanie pracy komórki organizacyjnej, jak również bieżąca współpraca z pozostałymi komórkami PUP.
 2. Podejmowanie decyzji oraz wydawanie dyspozycji w granicach wynikających z zakresu działania komórki organizacyjnej, na podstawie upoważnienia Dyrektora lub pisemnego upoważnienia Starosty.
 3. Podejmowanie inicjatyw zmierzających do usprawnienia organizacji pracy i poprawy jej funkcjonowania.
 4. Dbałość o wizerunek PUP jako instytucji wsparcia, pomocy i kompetencji.
 5. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej PUP oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i w materiałach promocyjnych (broszury, ulotki, plakaty).
 6. Szczegółowe zaznajamianie pracowników z zadaniami komórki organizacyjnej, z zakresem współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi PUP oraz ustaleniami kierownictwa i przekazywanie do wiadomości i wykonania otrzymanych poleceń, dyspozycji i aktów normatywnych.
 7. Dbałość o rozwój zawodowy podległych pracowników.
 8. Udzielanie pomocy pracownikom podległej komórki organizacyjnej w opracowywaniu procedur i wytycznych realizacji zadań stałych.
 9. Wykonywanie kontroli pracy komórki organizacyjnej z punktu widzenia merytorycznego i formalnego.
 10. Dokonywanie okresowych ocen przydatności zawodowej pracowników, w szczególności nowoprzyjętych.
 11. Opiniowanie obsady osobowej podległej komórki organizacyjnej, wnioskowanie wysokości wynagrodzenia, przeszeregowań, nagród i kar dla podległych pracowników.
 12. Prawo żądania od innych komórek organizacyjnych PUP materiałów, informacji i opinii potrzebnych do wykonywania zadań.
 13. Aprobowanie urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych.
 14. Podpisywanie korespondencji wewnętrznej, parafowanie decyzji i pism wychodzących przed przedłożeniem ich do podpisu Dyrektorowi.
 15. Ustalanie i aktualizowanie szczegółowych zakresów czynności dla podległych pracowników.
 16. Powierzanie w uzasadnionych przypadkach podległym pracownikom wykonywania czynności i zadań dodatkowych, nie objętych zakresem czynności, a wynikających z realizowanych zadań.
 17. Wyznaczanie zastępstwa w przypadku urlopu lub długotrwałej nieobecności w pracy pracownika z innych przyczyn.
 18. Podpisywanie korespondencji w ramach upoważnień nadanych przez Starostę. 
Wytworzył:
Marta Chełpa
Udostępnił:
Bogusława Gemzik
(2005-09-09 10:09:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Babiarz
(2011-12-05 12:30:47)
 
 
ilość odwiedzin: 990588

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X