☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Środa 16.01.2019

zaawansowane

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu:

 1. Bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, w szczególności na:
 • udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia,umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu,
 • udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
 • kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
 • inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy.
 1. Pracodawcom pomocy:
 • w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.

Poradnictwo zawodowe prowadzone przez powiatowe urzędy pracy oraz centra informacji i planowania kariery zawodowej wojewódzkich urzędów pracy jest realizowane zgodnie z zasadami:

 • dostępności,
 • dobrowolności,
 • równości bez względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową,
 • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia,
 • bezpłatności,
 • poufności i ochrony danych.

Poradnictwo zawodowe zawodowa jest świadczone przez:

 • poradę indywidualną,
 • poradę indywidualną na odległość,
 • poradę grupową,
 • szkolenie  z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowane przez powiatowe urzędy pracy,
 • pomoc pracodawcy krajowemu: w doborze kandydatów na stanowisko zgłoszone w krajowej ofercie pracy, rozwoju zawodowym pracodawcy lub jego pracowników,
 • informację indywidualną,
 • informację indywidualną na odległość,
 • informację grupową,
 • udostępnienie osobom zarejestrowanym lub niezarejestrowanym zasobów informacji zawodowych do samodzielnego korzystania.

Porad zawodowych udzielają doradcy zawodowi powiatowego urzędu pracy oraz centrum informacji i planowania kariery zawodowej wojewódzkiego urzędu pracy.

Wytworzył:
Edyta Łoszczyk
Udostępnił:
Bogusława Gemzik
(2005-09-21 23:01:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Babiarz
(2014-08-28 08:48:22)
 
 
ilość odwiedzin: 1004396

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X