☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Środa 16.01.2019

zaawansowane

Zasady doręczania dokumentów elektronicznych

 

Zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 poz. 235)  oraz  Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) w Powiatowym Urzędzie Pracy uruchomiona została Elektroniczna Skrzynka Podawcza.
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.
 
Aby skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej należy założyć bezpłatne konto użytkownika na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP i uzyskać profil zaufany. Na stronie www.epuap.gov.pl w prawym górnym rogu wybrać opcję "Zarejestruj się" i postępować zgodnie z umieszczoną  tam procedurą  (Instrukcja zakładania konta). Lista urzędów będących Punktami Potwierdzania Profilu Zaufanego dostępna jest na stronie www.epuap.gov.pl w sekcji Profil Zaufany -> Rejestr PP.

Obywatel może zrealizować usługę wysyłając pismo ogólne – podpisane profilem zaufanym – na elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) danego urzędu. Sprawy kierowane na ESP mają taką samą ważność, jak wnioski złożone do urzędu w postaci papierowej.

Możliwe jest również złożenie dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku w godzinach pracy od 7:30 do 15:30 w Sekretariacie Urzędu.

Akceptowane nośniki danych to: pamięć masowa USB 1.1/2.0 obsługiwana i wykrywana przez MS Windows XP, 7 i 8 umożliwiające zapis Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012 poz. 526) Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje, że będą akceptowane dokumenty  podpisane elektronicznie,  w następującym formacie:
 
 
Do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne,  których  przeglądanie i drukowanie jest możliwe przy użyciu popularnych przeglądarek i edytorów:
 
-.txt, .rtf (wersja 1.6), .pdf (wersja 1.4), .doc, Open Document wersja 1.0.
  
 Do danych zawierających informację graficzną :
 
-  .jpg (.jpeg), .gif (wersja 98a), .tif (.tiff), .png.
 
Do kompresji (zmniejszania objętości) dokumentów elektronicznych o dużych rozmiarach:
 
- .zip, .rar,
 
 
Dokumenty zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i pozostaną nie rozpatrzone.

 

Wytworzył:
Bogusława Gemzik
Udostępnił:
Bogusława Gemzik
(2009-08-25 09:02:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Babiarz
(2015-02-13 14:20:00)
 
 
ilość odwiedzin: 1004412

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X