☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Środa 16.01.2019

zaawansowane

Agencje zatrudnienia

Agencje zatrudnienia prowadzą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług:

 1. pośrednictwa pracy, polegających w szczególności na:
 • udzielaniu pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 • pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy,
 • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
 • informowaniu kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami,
 • kierowaniu osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych.
 1. doradztwa personalnego, polegających w szczególności na:prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawców, określaniu kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy,
 • wskazywaniu źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy,
 • weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji.
 1. poradnictwa zawodowego, polegających w szczególności na:
 • udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
 • udzielaniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
 • inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych, zajęć aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 • udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności na udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie.
 1. pracy tymczasowej, polegających na zatrudnianiu pracowników tymczasowych i kierowaniu tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, na zasadach określonych w przepisach o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

– pod warunkiem uzyskania wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Wpisu do rejestru dokonuje Marszałek województwa na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić agencję zatrudnienia. Wpis do rejestru poświadczony jest certyfikatem.

Sprawdź, czy agencja posiada certyfikat świadczący o tym, że działa legalnie. Możesz to zweryfikować na stronie internetowej Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia:

www.kraz.praca.gov.pl

Pamiętaj, że pośrednictwo pracy jest bezpłatne!

Wytworzył:
Dorota Jędrzejewska
Udostępnił:
Bogusława Gemzik
(2006-02-07 14:09:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Babiarz
(2014-08-28 09:47:19)
 
 
ilość odwiedzin: 1004404

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X