☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Niedziela 16.12.2018

zaawansowane

Kompetencje

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy.

Do zakresu działania powiatowej rady rynku pracy należy m. in. :

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie,
 2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
 3. opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji,
 4. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy, wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,
 5. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy,
 6. opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy,
 7. współpraca z powiatowymi komisjami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy,
 8. opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
  a) liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
  b) zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,
  c) koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć.
 9. opiniowanie proponowanych przez starostę zmian realizacji programów specjalnych,
 10. opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, biorąc pod uwagę w szczególności:
  a) kryteria doboru bezrobotnych,
  b) zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

Pracami rady rynku pracy kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący. Kadencja Rady Zatrudnienia trwa 4 lata.

Wytworzył:
Marta Chepa
Udostępnił:
Bogusława Gemzik
(2009-08-24 12:05:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Bogusława Gemzik
(2014-09-02 14:28:29)
 
 
ilość odwiedzin: 990519

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X