☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Niedziela 17.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie w art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych informuje się, że:

  1. Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Nisku, ul. Sandomierska 6a 37-400 Nisko reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku.
  2. Administrator zgodnie z art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyznaczył inspektora ochrony danych p. Marcina Babiarz. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez adres email: iod@pupnisko.pl
  3. Dane osobowe Pana(i) będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1065 z późn. zm.) w celu realizacji zadań w zakresie  promocji  zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.
  4. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane osobowe będą przechowywane według istniejącej instrukcji kancelaryjnej.
  6. Przysługuje Panu(i) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą przysługuje Panu(i) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Przysługuje Panu(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych uniemożliwi realizację celu, o którym mowa w pkt. 3.
Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Babiarz
(2018-06-28 11:34:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Babiarz
(2018-06-28 11:37:06)
 
 
ilość odwiedzin: 1126543

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X