☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Niedziela 17.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dyrektor

 
Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku jest Piotr Rutyna.

Do kompetencji Dyrektora PUP należy w szczególności:

 1. Realizacja zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również innych zadań nałożonych na PUP, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami.
 2. Planowanie, wyznaczanie kierunków działania i organizacji pracy urzędu, w tym jego poszczególnych komórek organizacyjnych.
 3. Inicjowanie i promowanie aktywnych form w zakresie pośrednictwa pracy, informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego, aktywizacji zawodowej bezrobotnych.
 4. Koordynowanie, realizowanie i nadzorowanie zadań z zakresu administracji samorządu powiatowego, wynikających z aktów prawnych i na podstawie pisemnego upoważnienia Starosty Niżańskiego, w tym:
  • wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń;
  • planowanie i dysponowanie środkami Funduszu Pracy, PFRON, EFS, innych funduszy strukturalnych i budżetu PUP.
 5. Inicjowanie i współpraca z organami administracji rządowej, samorządów lokalnych, partnerami społecznymi, związkami zawodowymi, Powiatową Radą Zatrudnienia, Ośrodkami Pomocy Społecznej, władzami szkolnymi i instytucjami szkolącymi.
 6. Współpraca z partnerami rynku pracy, w tym inicjowanie programów specjalnych, nadzór nad ich przebiegiem i realizacją.
 7. Inicjowanie, organizowanie i koordynacja zagadnień z zakresu:
  • stosowania wskaźników efektywności pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;
  • całokształtu działalności w zakresie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu;
  • wspierania działalności Klubu Pracy.
 8. Zatwierdzanie Regulaminów wewnętrznych PUPj.
 9. Wydawanie zarządzeń wewnętrznych i poleceń służbowych.
 10. Prowadzenie polityki kadrowej, a w szczególności:
  • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy z pracownikami PUP;
  • ustalanie zakresów czynności dla pracowników bezpośrednio podległych oraz zatwierdzanie zakresów czynności dla wszystkich pracowników;
  • ustalanie wynagrodzenia oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla pracowników PUP;
  • udzielanie nagród i kar;
  • udzielanie urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych i bezpłatnych;
  • dokonywanie okresowych ocen pracowników PUP;
  • powoływanie i odwoływanie Zastępcy Dyrektora PUP.
 11. Zatwierdzanie programów działania Klubu Pracy oraz inicjowanych projektów, programów i przedsięwzięć urzędu związanych z promocją zatrudnienia, łagodzeniem skutków bezrobocia oraz aktywizacją zawodową.
 12. Sprawowanie kontroli zarządczej.
 13. Zawieranie umów i porozumień.
Wytworzył:
Marta Chełpa
Udostępnił:
Bogusława Gemzik
(2005-09-08 13:23:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Babiarz
(2011-12-05 10:42:25)
 
 
ilość odwiedzin: 1126592

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X