☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Niedziela 17.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

PFRON

Do zadań powiatu realizowanych w ramach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127 poz. 721 z późn. zm.) przez Powiatowy Urząd Pracy należy realizacja zgodnych z powiatową strategią rozwiązywania problemów społecznych , powiatowych programów na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

1/. rehabilitacji zawodowej i zatrudniania tj.:

- pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe osób niepełnosprawnych, ich szkolenie i przekwalifikowanie

- finansowanie z PFRON wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu,

- przyznawanie osobie niepełnosprawnej bezrobotnej lub poszukującej pracy nie pozostającej w zatrudnieniu jednorazowo środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,

- zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych,

- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

2/. przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;

3/. współpracy z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej;

4/. kierowania osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznego programu szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej do specjalistycznego ośrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego lub innej placówki szkoleniowej;

5/. współpracy z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów;

6/. współpracy z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych.
 

Rada Powiatu w formie uchwały określa rodzaje zadań oraz wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jakie są przeznaczone na ich realizację przez Powiatowy Urząd Pracy.

 

Wytworzył:
Dorota Jędrzejewska
Udostępnił:
Marcin Babiarz
(2011-01-12 10:19:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Babiarz
(2017-06-13 10:07:23)
 
 
ilość odwiedzin: 1126551

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X