☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Niedziela 17.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dodatek aktywizacyjny


Dodatek aktywizacyjny - oznacza kwotę wypłacaną osobie, która będąc bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku, podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

Bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku przysługuje dodatek aktywizacyjny, jeżeli:

  1. w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  2. z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

W przypadku podjęcia zatrudnienia w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy i otrzymywania wynagrodzenia niższego od minimalnego wynagrodzenia za pracę (oba warunki muszą być spełnione łącznie), dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku dla bezrobotnych, przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

W przypadku, gdy bezrobotny podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową z własnej inicjatywy, dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50% zasiłku dla bezrobotnych, przez połowę okresu,  w jakim przysługiwałby  bezrobotnemu zasiłek.

Starosta przyznaje dodatek aktywizacyjny po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej oraz wysokości osiąganego wynagrodzenia, od dnia złożenia wniosku.

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:

  • skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1;
  • podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny;
  • podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej u pracodawcy zagranicznego;
  • przebywania na urlopie bezpłatnym.
Wytworzył:
Waldemar Ślusarczyk
Udostępnił:
Bogusława Gemzik
(2005-09-29 22:05:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Bogusława Gemzik
(2014-08-13 10:21:36)
 
 
ilość odwiedzin: 1126525

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X