☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Poniedziałek 18.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Programy finansowane z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje o realizacji w roku 2009 następujących programów finansowanych z „rezerwy” Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Program na rzecz osób zwalnianych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Termin realizacji: od 20.05.2009r. do 31.12.2009r

Charakterystyka osób objętych projektem:
Program przeznaczony dla osób zwolnionych w roku 2009 z przyczyn niedotyczących pracowników

Cel strategiczny:
Pomoc osobom zwalnianym z przyczyn niedotyczących pracowników, w szczególności w ramach zwolnień grupowych w powrocie na rynek pracy

Przewidywane efekty:

Zaktywizowanie 40 osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika, w tym:

 1. 10 osób otrzyma zatrudnienie u pracodawców w ramach prac interwencyjnych
 2. 10 osób zostanie zatrudnionych w ramach refundacji kosztów doposażenia / wyposażenia stanowiska pracy
 3. 20 osób podniesie, uzupełni lub zdobędzie nowe kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach zawodowych indywidualnych, a tym samych  zwiększy swoje szanse na lokalnym rynku pracy


Limit środków FP na rok 2009 z „rezerwy” ministra: 287,8 tys. zł
   
Program zwiększający aktywność zawodową osób w wieku 45/50 plus

Termin realizacji: od 20.05.2009r. do 31.12.2009r

Charakterystyka osób objętych projektem:
Do projektu będą kwalifikowane osoby bezrobotne w wieku pow. 50 roku życia

Cel strategiczny:
Umożliwienie osobom w wieku pow. 50 roku życia podjęcie stałej pracy poprzez zatrudnienie subsydiowane u pracodawcy w ramach prac interwencyjnych z refundacją doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby.

Przewidywane efekty:

13 osób w wieku pow. 50 roku życia znajdzie stałe zatrudnienie na okres minimum 2 lat.

Limit środków FP na rok 2009 z „rezerwy” ministra: 154,1 tys. zł

Program zwiększający aktywność zawodową osób w wieku do 30 roku życia

Termin realizacji: od 20.05.2009r. do 31.12.2009r

Charakterystyka osób objętych projektem:
Projekt przeznaczony dla osób młodych do 30 roku życia , nie mających doświadczenia zawodowego lub osób o kwalifikacjach niedostosowanych do wymogów rynku pracy
Cel strategiczny:
Celem projektu jest umożliwienie osobom młodym zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez uczestnictwo w stażach oraz dostosowanie kwalifikacji osób młodych do wymogów rynku pracy

Przewidywane efekty:
40 osób zdobędzie doświadczenie zawodowe poprzez uczestnictwo w stażu przez okres min 3 m-cy
5 osób zdobędzie nowe kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniu zawodowym indywidualnym.
Limit środków FP na rok 2009 z „rezerwy” ministra: 151, 6 tys. zł
Program na rzecz rozwoju małej i średniej przedsiębiorczościTermin realizacji: od 20.05.2009r. do 31.12.2009r

Cel strategiczny:
Celem projektu jest wsparcie lokalnych przedsiębiorców w tworzeniu nowych miejsc pracy, a tym samym wsparcie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w powiecie niżańskim
Cel pośredni:
Umożliwienie osobom bezrobotnym, w szczególności osobom długotrwale bezrobotnym podjęcie zatrudnienia w wyniku skierowania na miejsca pracy powstałe w związku z udzieleniem przedsiębiorcy refundacji kosztów doposażenia/ wyposażenia stanowiska pracy.

Przewidywane efekty:
30 osób bezrobotnych   podejmie zatrudnienie na okres minimum 2 lat

Limit środków FP na rok 2009 z „rezerwy” ministra: 512, 4 tys. zł
 


Projekty finansowane z ze środków rezerwy Funduszu Pracy, pozostającej do dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej (2007 r.).

Projekt „Praca dla młodych”

Termin realizacji: od 15.07.2007r. do 31.12.2007r

Charakterystyka osób objętych projektem:
Do projektu będą kwalifikowani bezrobotni w wieku do 25 roku życia, a więc osoby należące do grup będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( w szczególności osoby przebywające w ewidencji poniżej 3 miesięcy).
W ramach refundacji doposażeń, będą kierowane osoby posiadające kwalifikacje potrzebne na nowo utworzonych stanowiskach pracy zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez pracodawców( w pierwszej kolejności osoby wpisane do rejestru aktywnie poszukujących pracy)

Cel strategiczny:
Zwiększenie szans młodzieży do 25 roku życia oraz absolwentów szkół wyższych na zatrudnienie.

Cele bezpośrednie:

 1. Umożliwienie dotychczas niepracującym nabycia pierwszych doświadczeń zawodowych poprzez staże.
 2. Pomoc młodym, przedsiębiorczym ludziom w samozatrudnieniu.
 3. Podniesienie dotychczasowych kwalifikacji poprzez udział w pracach interwencyjnych, a przez to zwiększenie atrakcyjności młodzieży na rynku pracy.
 4. Wsparcie lokalnych przedsiębiorców w zatrudnianiu młodych osób bezrobotnych i tworzeniu nowych miejsc pracy poprzez refundację części kosztów doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych

Przewidywane efekty:

Zaktywizowanie 30 młodych osób, w tym:

 1. 10 osób trafi na staż gdzie zdobędzie pierwsze doświadczenia zawodowe;
 2. 5 przedsiębiorczych młodych ludzi otrzyma jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
 3. 10 bezrobotnych zostanie skierowanych na prace interwencyjne, przez co uaktualnią i podniosą oni swoje dotychczasowe kwalifikacje;
 4. Dla 5 osób przewidziano środki na refundację doposażeń.


Całkowite wydatki projektu: 183 740,00 zł.


Projekt „Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku Pracy” (IKD)

Termin realizacji: od 15.07.2007r. do 31.12.2007r

Charakterystyka osób objętych projektem:
Do projektu będą kwalifikowani bezrobotni należący do grup będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( w szczególności osoby w wieku do 25 roku życia oraz długotrwale bezrobotni). W ramach refundacji doposażeń, będą kierowane osoby posiadające kwalifikacje potrzebne na nowo utworzonych stanowiskach pracy zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez pracodawców( w pierwszej kolejności osoby wpisane do rejestru aktywnie poszukujących pracy)

Cel strategiczny:
Wsparcie bezrobotnych z grup defaworyzowanych w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnieniana lokalnym rynku pracy.

Cele szczegółowe:

 1. Wspieranie przedsiębiorczości poprzez szkolenia z zakresu przedsiębiorczości i udzielanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
 2. Zapoznanie osób młodych z otwartym rynkiem pracy i regułami nim rządzącymi poprzez staże i szkolenia Klub Pracy
 3. Dopasowanie kwalifikacji osób bezrobotnych do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez kursy i szkolenia (grupowe i indywidualne) połączone ze wsparciem w postaci doradztwa zawodowego
 4. Wsparcie lokalnych przedsiębiorców w zatrudnianiu osób bezrobotnych i tworzeniu nowych miejsc pracy poprzez refundacje części kosztów doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych.
 5. Aktywizacja osób bezrobotnych z grup będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy poprzez pomoc doradcy zawodowego oraz organizację prac interwencyjnych.


Przewidywane efekty:


Zaktywizowanie 155 osób, w tym 105 osób otrzyma wsparcie w postaci różnego rodzaju szkoleń, i tak:
            

 1. 40 osób trafi na szkolenie do Klubu Pracy i na staż gdzie zdobędzie pierwsze doświadczenia zawodowe;
 2. 45 osób skierowanych zostanie na szkolenia zawodowe, w tym:
 • 25 osób na szkolenia grupowe,
 • 20 osób na szkolenia indywidualne,
 1. 20 przedsiębiorczych osób zostanie objętych szkoleniem ABC Przedsiębiorczości i otrzyma jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
 2. 20 bezrobotnych zostanie skierowanych na prace interwencyjne, przez co uaktualnią i podniosą oni swoje dotychczasowe kwalifikacje;
 3. Dla 30 osób przewidziano środki na refundację doposażeń.


Całkowite wydatki projektu: 881 340,00 zł.


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy po szczegółowe informacje do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku ul. Sandomierska 6a, 37 – 400 Nisko, tel.: (015) 841 23 13

Wytworzył:
Dorota Jędrzejewska
Udostępnił:
Bogusława Gemzik
(2007-07-24 12:27:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Babiarz
(2014-05-19 09:28:25)
 
 
ilość odwiedzin: 1126623

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X