☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Niedziela 17.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w PUP Nisko


W Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

 • Ewidencja Zarządzeń Dyrektora PUP w Nisku;
 • Ewidencja środków trwałych i pozostałych środków PUP;
 • Ewidencja umów cywilno-prawnych (w tym w sprawach zamówień publicznych);
 • Rejestr wzorów pieczęci urzędowych;
 • Ewidencja zasobu składnicy akt;
 • Ewidencja zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników Urzędu;
 • Ewidencja sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 • Komputerowa ewidencja osób bezrobotnych i poszukujących pracy;
 • Ewidencja bezrobotnych. Kobiety;
 • Ewidencja bezrobotnych. Mężczyźni;
 • Ewidencja poszukujących pracy;
 • Ewidencja bezrobotnych żołnierzy rezerwy, zwolnionych z czynnej służby wojskowej;
 • Imienny wykaz wydanych legitymacji;
 • Rejestry wydanych zaświadczeń;
 • Rozpatrywanie odwołań;
 • Rejestry wydanych decyzji;
 • Rejestr ofert pracy zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy;
 • Rejestr osób skierowanych w ramach zgłoszonych ofert;
 • Rejestr ofert pracy EURES;
 • Baza danych osób zainteresowancyh podejmowaniem pracy w ramach ofert EURES;
 • Rejestr ofert pracy za granicą;
 • Rejestr zaświadczeń o zatrudnieniu za granicą i opłacaniu z tego tytułu składki na Fundusz Pracy;
 • Rejestr pracodawców;
 • Zgłoszenia zakladów pracy dotyczące zatrudniania osób bezrobotnych;
 • Rejestr zwolnień grupowych;
 • Rejestr osób aktywnie poszukujących pracy;
 • Rejestr umów o zorganizowanie prac interwencyjnych;
 • Rejestr osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych;
 • Rejestr umów o zorganizowanie robót publicznych;
 • Rejestr osób zatrudnionych w ramach robót publicznych;
 • Rejestr umów o zorganizowanie stażu;
 • Rejestr osób skierowanych do odbycia stażu;
 • Rejestr umów o zorganizowanie przygotowania zawodowego w miejscu pracy;
 • Rejestr osób skierowanych do odbycia przygotowania zawodowego;
 • Rejestr zaświadczeń o ukończeniu stażu i przygotowania zawodowego;
 • Rejestr udzielonych pożyczek dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej;
 • Rejestr pożyczek dla zakładów pracy na dodatkowe miejsca pracy;
 • Rejestr umów o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej;
 • Rejestr umów o przyznanie refundacji kosztów doposażenia/wyposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych;
 • Rejestr szkoleń indywidualnych i grupowych osób bezrobotnych;
 • Rejestr szkoleń dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON;
 • Rejestr zamówień publicznych dot. szkoleń;
 • Rejestr umów z pracodawcami dot. zatrudnienia osób niepełnosprawnych na utworzonych miejscach pracy;
 • Rejestr umów z pracodawcami dot. zatrudnienia osób niepełnosprawnych na przystosowanych, tworzonych lub istniejących stanowiskach pracy;
 • Rejestr pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne;
 • Rejestr osób biorących udział w szkoleniu z zakresu Klubu Pracy;
 • Rejestr osób biorących udział w zajęciach aktywizacyjnych w Klubie Pracy;
 • Rejestr porad indywidualnych z poradnictwa zawodowego;
 • Rejestr porad grupowych z poradnictwa zawodowego;
 • Rejestr udzielonych indywidualnych informacji zawodowych;
 • Rejestr spotkań grupowych w Sali Informacji Zawodowej;
 • Ustalanie uprawnień do świadczeń rolników zwalnianych z pracy;
 • Rejestr skierowań bezrobotnych na badania lekarskie.

 


Ponadto Urząd prowadzi składnicę akt zawierającą dokumentację dotyczącą bezrobotnych i poszukujących pracy, pracodawców oraz spraw kadrowych i księgowych Urzędu.

 

Wytworzył:
Regina Pacholec
Udostępnił:
Bogusława Gemzik
(2007-12-10 13:04:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Bogusława Gemzik
(2014-12-11 11:33:37)
 
 
ilość odwiedzin: 1126548

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X